Philosophia

Philosophia

PhilosophiaPhilosophia er linjeforeningen for filosofistudentene på UiA, campus Kristiansand.

Linjeforeningens mål kan grovt deles inn i tre:

  1. Tilrettelegge for et godt studentmiljø på filosofistudiet.
  2. Gi alle studenter ved UiA mulighet til å delta i et filosofisk forum der vi drøfter meningsfulle temaer og hvor en har mulighet til å møte gode samtalepartnere.
  3. Være en ressurs; både for filosofistudenter og filosofiinteresserte. Hovedmiddelet for å oppnå disse målene er å arrangere jevnlige arrangementer, både faglige og sosiale.

Som filosofistudent blir du automatisk medlem av Philosophia.

Kontakt og sosiale medier:

Mail: philosophia.uia@gmail.com 
Facebook: @PhilosophiaUiA

English:

Philosophia is the student association for the philosophy students at UiA, campus Kristiansand. The association’s objectives can be divided into three: 1. Provide for a good student environment; 2. Give all students at UiA the opportunity to participate in a philosophical forum where we discuss meaningful topics and where one has the opportunity to socialize, and 3. be a resource; both for philosophy students and people interested in philosophy. The main means of achieving these goals is to arrange regular events, both social and theoretic.

As a philosopher student you will automatically become a member of FiSK

Contact and social media:

Mail: philosophia.uia@gmail.com
Facebook: @PhilosophiaUiA