Novus – Innovasjon

Novus er linjeforeningen for masterstudiet i Innovasjon og kunnskapsutvikling ved Universitetet i Agder, Campus Grimstad.  Linjeforeningen ble stiftet i 2012, og har som formål å promotere studiet, for både studenter og næringsliv.

Linjeforeningen ønsker å opprette en tilknytning til næringslivet og samarbeidspartnere ved å:

  • Innhente relevant kunnskap og erfaring
  • Knytte teori og praksis
  • Skape et dynamisk samarbeid mellom utdanning og næringsliv

Ved å bruke linjeforeningen som en felles kommunikasjonskanal vil det være enklere å skape gode samarbeidsrelasjoner med næringslivet og for å skape et godt miljø på universitetet. Linjeforeningen samarbeider med UiA for tilrettelegge for studentene sine ønsker og behov, og for å tilrettelegge for sosiale – og faglige arrangementer.

Vi gleder oss til et nytt år med mye aktivitet og et engasjerende studentmiljø.