Novus – Innovasjon

Novus-Logo

Novus er linjeforeningen for studiene innovasjon og kunnskapsutvikling og HR og organisasjonsutvikling ved Universitet i Agder. Linjeforeningen ble stiftet i 2012 av studenter på innovasjon, og i 2021 utvider vi linjeforeningen slik at studenter på HR og organisasjonsutvikling også er med. Vi ønsker å være en linjeforening som fremmer begge studieretningene for både studenter og næringslivet.

Linjeforeningen ønsker at studentene skal få kjennskap til fremtidige muligheter på jobbmarkedet og å samarbeide med arbeidslivet om oppgaveskriving. Vi ønsker å jobbe for at studentene opplever at avstanden mellom arbeidslivet og student er kort.

Vi jobber for å være bindeleddet mellom studenter, UIA og arbeidslivet. Novus legger til rette for at studentene trives ved å skape et fellesskap for både det faglige og sosiale livet som student.

Vi gleder oss til fortsettelsen J