Mercurius – Økonomi

Mercurius er linjeforeningen for økonomistudentene ved Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Målsettingen med foreningen er å skape et kreativt engasjement, godt samhold og felles identitet blant studentene. Mercurius skal også være et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Foreningen gjennomfører hvert år en rekke arrangementer, både av faglig og sosial art. Blant annet står foreningen for Norge på Nytt-konferansen. I tillegg arrangerer Mercurius bedriftspresentasjoner, og arrangerer Karrieredagen ved UiA Kristiansand.

For nye studenter blir det første møtet med Mercuriusgjennom fadderuken(e) i forbindelse med studiestart. Her legges det godt til rette for at nye og gamle studenter skal bli kjent med hverandre gjennom en rekke aktiviteter og arrangementer.

Det er gode muligheter for å engasjere seg i Mercurius, enten ved å stille til valg i styret eller ved å bli med i et av utvalgene. Det vil gi god erfaring og mye moro!

Mercurius ble i 2008 kåret til landets beste studentforening for økonomistudenter!

For mer informasjon besøk vår hjemmeside:www.mercurius.no eller send en mail til leder@mercurius.no.

Du finner oss også på sosiale medier: 

Facebookhttps://www.facebook.com/mercurius.no/?fref=ts
InstagramMercuriusstudentforening
SnapchatMercuriusuia

English:

Mercurius is the student association for the Business Administration-students at the University of Agder, campus Kristiansand. Our vision is to connect students with businesses, and to gather students at both social and academic arenas. Every year Mercurius have their annual business conference ”Norge på Nytt”. We also organize presentations and the career fair at the University. Mercurius is the largest student association at UiA campus Kristiansand, and involves both Norwegian and international students.

For more information, visit our websitewww.mercurius.no or contact leder@mercurius.no.

You can also find us on social media: 

Facebookhttps://www.facebook.com/mercuriusinternational/?fref=ts
InstagramMercuriusstudentforening
SnapchatMercuriusuia