Mekaunikum

Mekaunikum er linjeforeningen for mekatronikk-studenter ved Universitetet i Agder. Vi er en frivillig organisasjon som ble etablert i 2009.

Mekaunikum jobber med å skape trivsel og engasjement blant studentene på UiA ved å arrangere sosiale og studierelevante arrangementer. Vi jobber for å optimalisere kvaliteten på studiet.

I tillegg ønsker vi å være et bindeledd mellom studentene og bedrifter. Mekaunikum ønsker at studentene skal få et innblikk i hva deres fremtidige arbeidsmuligheter har å by på, og jobber derfor med å arrangere presentasjoner og bedriftsbesøk for å bedre nettverket til studentene.

Finn oss på:
Facebook: www.facebook.com/mekaunikum
Nettside: www.mekaunikum.no
E-post: Leder@mekaunikum.no

English:

Mekaunikum is the student association for mechatronic students at the University of Agder. We are a volunteer organization that made its establishment in 2009.

Our goal is to create a social and professional arena for all mechatronic students, by promoting academic interest and creating a social community. Moreover, we are working to optimize the student life by offering social events throughout the year.

In addition, we want to be the link between students and companies. Mekaunikum want students to gain an insight into what their future employment opportunities have to offer, and is therefore working to arrange presentations and company visits in order to improve the network of the students.

Find us at:
Facebook: www.facebook.com/mekaunikum
Webpage: www.mekaunikum.no
Email: Leder@mekaunikum.no