LIFE – Fornybar energi

LIFE - Fornybar energi

LiFE– Linjeforeningen i Fornybar Energi er linjeforeningen for fornybar energi studenter ved Universitetet i Agder. Vi er en non-profit organisasjon som jobber for et godt samhold mellom studenter på tvers av klassetrinn og som kontaktbygger mellom studenter og næringsliv med spesielt fokus på kontaktbygging i sørlandsområdet. Vi har litt over 300 medlemmer og alle som går studieløpet fornybar energi ved UIA blir automatisk medlem. Vi tilbyr ulike arrangement gjennom året som sosiale sammenkomster og bedriftspresentasjoner fra aktuelle bedrifter.

Ønsker du mer informasjon eller har ideer til ulike arrangementer, kontakt oss via vår hjemmeside: www.fornybar.netder du finner link til vår facebook-sideog til vår hovedsponsor Agder Energi.

LiFE is the student association for renewable energy students at the University of Agder. We are a non-profit organization working for a good connection between students across grades and as a link between students and businesses with special focus on companies in the southern part of Norway. We have just over 300 members and everyone who study renewable energy at UIA becomes automatically members. We offer various events throughout the year such as social gatherings and business presentations from interesting companies in our field.
If you want more information or have ideas for events, contact us via our website: www.fornybar.netwhere you’ll find a link to our facebook page and our main sponsor Agder Energi.