Justitius – Rettsvitenskap

Justitius. UiA har et godt miljø for studentforeninger, og det går nesten ikke en dag uten å legge merke til en eller annen forening promotere en kommende aktivitet. Kort tid etter at Rettsvitenskapsstudiet ved Universitetet I Agder for første gang ble satt i sving høsten 2011, startet ideen om å starte en egen linjeforening for studiet. Etter en del nødvendig byråkrati, så endelig Justitius dagens lys sent på høsten 2011.

Linjeforeningen har på kort tid gjort store fremskritt og utvikler seg stadig, både på det faglige og sosiale plan. All den fremgang vi har hatt skyldes engasjerte og flittige studenter som ved frivillig arbeid har bidratt til fellesskapet.

Å fremme vekst i det faglige mijløet her på UiA har vært særlig viktig for Justitius, og det er det fremdeles. For å oppnå dette er vi avhengige av et godt samarbeid med næringslivet i regionen. Vi vil kunne dra god nytte av næringslivets kompetanse i vår utvikling mot å bli fremtidens arbeidstakere. Våre faglige arrangementer, herunder fagdager, manuduksjoner og jobbsøkerkurs, er av svært god kvalitet og har vist seg å være noe våre studenter har satt stor pris på.

Justitius mener at en forutsetning for best mulig faglig vekst er gode og trygge sosiale omgivelser. Derfor arrangerer vi en rekke arrangementer gjennom hele året for å skape gode relasjoner studentene i mellom, men også mellom studentene og linjeforeningen.

Ved studiestart vil du bli tatt i mot med åpne armer, av både Justitius og gamle studenter, og vi kan love at du vil få en fantastisk og givende fadderuke!

Vi i Justitius ønsker deg velkommen som student på UiA, og oppfordrer deg til å ta del i din studiehverdag.

Leder:Camilla Harstad

leder@justitius.no

www.justitius.no