Indøk Sør

Indøk Sør er linjeforeningen for sivilingeniørstudiet i Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Indøk) ved Universitetet i Agder, Grimstad. Linjeforeningen ble etablert våren 2004 og skal være et knutepunkt mellom næringslivet, Universitetet i Agder og studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse.

Linjeforeningen jobber for å supplere indøkstudiet med relevant kunnskap og erfaring fra næringslivet gjennom bedriftsbesøk, profilere studiet mot næringslivet og samtidig legge til rette for et godt sosialt miljø blant studentene.

Indøk Sør arrangerer en rekke ulike arrangementer gjennom året, både faglig og sosialt. Indøk Sør vil ta imot nye studenter ved studiestart, og lette til rette for å skape et godt fellesskap blant nye og gamle studenter.

Et av høydepunktene i løpet av studietiden er 4. klasses studietur til en destinasjon studentene selv velger. Her er linjeforeningen med å bistå økonomisk, og studentene står for hele planleggingen av turen.

Alle Indøk-studenter ved UiA blir automatisk medlem av Indøk Sør.

Ønsker du mer informasjon, kontakt oss på leder@indoksor.no  eller sjekk ut vår hjemmeside www.indoksor.no.

Indøk Sør is the Students’ association for the MsC Engineering Program in Industrial Economics and Technology Management at the University of Agder, Grimstad. The associaton was established in spring 2004 and be a focal point between business and industry, the University of Agder and the students of Industrial Economics and Technology Management.
English:
The association works to supplement the study program with relevant knowledge and experience from the industry through company visits, profiling the study towards business and at the same time facilitate a good social environment among the students.
Indøk Sør arranges several different events throughout the year, both professionally and socially. Indøk Sør will greet new students at the start of studies and facilitate a good community among new and old students.
One of the highlights of the course is the 4th grade student trip to a destination of the students choosing. The association will assist financially, and the students will be responsible for the planning of the trip.
All Industrial economics students at UiA will automatically become a member of Indøk Sør.
If you would like more information, contact us at leder@indoksor.no or check out our website www.indoksor.no.