FlyingUIA – Flyingeniør

FlyingUiA er navnet på linjeforeningen for flyingeniørstudentene i Grimstad. Dette er landets eneste studiested for flyingeniører, og vi er stolte av studiet vårt! Vi er en liten og aktiv studentgruppe.

Alle som går flyingeniørstudiet er automatisk medlem av FlyingUiA, samtidig som linjeforeningen er åpen for alle som er flyinteresserte eller har lyst til å være med på våre sosiale arrangementer.

Vårt formål er å ivareta og fremme studentenes faglige og sosiale interesser, samt å synliggjøre utdanningen utenfor universitetet. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere bedriftsbesøk, studieturer, luftsportsdager og julebord, og ved å delta på luftfartskonferanser, aktivitetsdager og flyklubbarrangementer. Vi har i tillegg bygget en egen flysimulator som vi opererer og videreutvikler.

Interessert? Du finner oss på:

www.flyinguia.no

www.facebook.com: Flying UiA