FISK – Filosofistudentene

FISK - Filosofistudentene

FiSK- Filosofistudentene i Kristiansand, er linjeforeningen for filosofistudentene på UiA, campus Kristiansand. Linjeforeningens mål kan grovt deles inn i tre: 1. Tilrettelegge for et godt studentmiljø på filosofistudiet, 2. gi alle studenter ved UiA mulighet til å delta i et filosofisk forum der vi drøfter meningsfulle temaer og hvor en har mulighet til å møte gode samtalepartnere, og 3. være en ressurs; både for filosofistudenter og filosofiinteresserte. Hovedmiddelet for å oppnå disse målene er å arrangere jevnlige arrangementer, både faglige og sosiale.

Som filosofistudent blir du automatisk medelem av FiSK

Kontakt og sosiale medier: Mail: fisk.styret.uia@gmail.com

Facebook: @filofisk

Instagram: fisk.uia

English:

FiSK- Philosophy students in Kristiansand, is the student association for the philosophy students at UiA, campus Kristiansand. The association’s objectives can be divided into three: 1. Provide for a good student environment; 2. Give all students at UiA the opportunity to participate in a philosophical forum where we discuss meaningful topics and where one has the opportunity to socialize, and 3. be a resource; both for philosophy students and people interested in philosophy. The main means of achieving these goals is to arrange regular events, both social and theoretic.

As a philosopher student you will automatically become a member of FiSK

Contact and social media: Mail: fisk.styret.uia@gmail.com

Facebook: @filofisk

Instagram: fisk.uia