Curriculus – lektor

Curriculus er en politisk uavhengig linjeforening av og for studenter ved lektorutdanning for trinn 8-13 ved Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Vårt formål er å skape identitetsfølelse og samhold på tvers av fagdisipliner og kull! Vi jobber for et bedre studentmiljø for lektorstudentene, i tillegg til at vi har ansvar for fadderordningen for nye lektorstudenter.

Lektorutdanningen ble en del av UiA sitt studietilbud i 2014, og den samme høsten ble det så smått satt i gang en festkomité. I januar 2016 hadde vi vårt første årsmøte, og Curriculus ble offisielt startet opp med nytt styre.

Som lektorstudent blir du automatisk medlem i Curruculus, og gjennom året arrangerer vi ulike fester og sammenkomster.

Leder: Jonas Haarr

Email: Curriculus.linjeforening@gmail.com

Sosiale medier: curriculus

English:

Curriculus is a politically independent student association for all students studying to become middle- and high school teacher (lektors) at the University of Agder, campus Kristiansand. Our purpose is to create a sense of shared identity and unity across the different subjects, years and classes. We are continuosly working towards a better student environment for our members. Additionally, we organize the buddy system for all new lektor students during welcome week at the beginning of the school year.

UiA’s lektor study program started up in 2014 and a party comittee began forming the very same fall. In January 2016 we had our first annual general meeting, and Curriculus was officially started with a new board/executive committee.

As a lektor student you are automatically a menmber of Curriculus, and throughout the year we arrange different parties and get togehters.

Leader: Jonas Haarr

Email: curriculus.linjeforening@gmail.com

Social Media: curriculus