Copia – Økonomi og administrasjon

Copia er linjeforeningen til økonomi og administrasjonsstudenter ved Universitetet i Agder, Grimstad. Copias formål er å bedre og forenkle studentenes informasjonstilgang, styrke linjekulturen, samt skape en god dialog mellom studiet og næringslivet.

I løpet av året arrangeres det både faglige arrangementer som Fagdagen, og sosiale festligheter som eksamensfester og grilling. For første gang, ble det i 2017 også arrangert studietur.

For mer informasjon: https://www.facebook.com/groups/copia.linjeforening

Kontakt: copia.linjeforening@gmail.com

English:

Copia is the student association for Business administration students at the University of Agder, campus Grimstad. Our vision is to make a better information float for the students and to strengthen the culture through both  academic and social arrangements.

For more information: https://www.facebook.com/groups/copia.linjeforening

Contact: copia.linjeforening@gmail.com