BETA – Dataingeniør

BETAEngineering & Technology Association er linjeforeningen for dataingeniører ved UiA, avdeling Grimstad. BETA jobber for å fremme faglige interesser gjennom jevnlige bedriftsbesøk i Grimstad og Arendal. Gjennom slike bedriftbesøk får studentene mulighet til å komme nærmere arbeidslivet som venter dem etter endt studietid. Sosiale arrangement står også høyt i BETA, da dette fører til en større følelse av fellesskap innenfor datalinjen. Det siste sosiale arrangementet som ble gjennomført var et dataparty med 60 deltakere fra forskjellige studieretninger ved UiA.

Styret består av seks medlemmer fra forskjellige studieretninger innenfor datalinjen ved UiA. Denne høsten ser vi etter engasjerte medlemmer til både det vanlige styret og dataparty-styret.

Vi ser frem til et skoleår med stor aktivitet og mye moro.

Kontakt oss på facebook eller vår hjemmeside.
Du kan også sende mail til post@betauia.net.
English:
BETAEngineering & Technology Association is the student organization for computer engineering students at the University of Agder. BETA is working to promote the academic interests through regular visits to different companies in Grimstad and Arendal. Through these visits, students are able to come closer to the workplace that awaits them after completion of his studies. Social events are also a priority in BETA, as this leads to a greater sense of community within the study groups. The last social event that was conducted was a LAN event with 60 participants from different fields of study at the university.

The board consists of six members from different disciplines within the computer studies at the university. This fall we are looking for dedicated members to fill in spots in both the regular board and LAN event board.

We look forward to a school year of great activity and great fun.

You´ll find us on facebook. You can also visit our web page.
E-mail: post@betauia.net