For Pressen
Alle pressehenvendelser går til STA-leder  William T. Svendsen.
eller
Mobil: 923 51 334
Bildene på denne siden kan fritt brukes av pressen, gitt kreditering av STA.

 

For Pressen

Leder

For Pressen

Nestleder

For Pressen

Læringsmiljøpolitisk Ansvarlig

For Pressen

Fagpolitisk Ansvarlig

For Pressen

Mangfoldspolitisk ansvarlig

For Pressen

Andre Bilder