For Pressen

For Pressen
Alle pressehenvendelser går til STA-leder  Kristian Fredrik Meyer Ødegård.
eller
Mobil: 923 51 334
Bildene på denne siden kan fritt brukes av pressen, gitt kreditering av STA.

 

For Pressen
Leder
For Pressen
Nestleder
For Pressen
Læringsmiljøpolitisk Ansvarlig
For Pressen
Fagpolitisk Ansvarlig
For Pressen
Mangfoldspolitisk ansvarlig
For Pressen
Andre Bilder