Studentaktiviteter

Alibiet

Alibiet

Alibiet er et lokale for studentaktiviteter og linjeforeninger underlagt STA.

Om lokalet
Lokalet inneholder anlegg, kjøleskap og sitteplasser med tilhørende bord.

Om booking

Booking skjer gjennom mail-henvendelse til Alibistyret; alibiet@hotmail.com.
Vi booker inn foreninger fortløpende inn i vår kalender og holder av ønsket dato.
Ved booking skal alltid en bekreftelse på dette sendes foreningen - dersom dere ikke har mottatt bekreftelse innen 1-3 dager, må derre purre på dette. Lokalet er ikke deres før dere har mottatt bekreftelse på booket dato på mail.
Booking skal skje gjennom foreningen/aktivitetens egne mail, vi kan ikke booke gjennom privatpersoner og det er foreningen som booker som er ansvarlig for lokalets stand.
Generelle regler
  • Alibiet kan ikke bookes mer enn 4 måneder frem i tid
  • Datoen er ikke bekreftet før bekreftelse på mail er mottatt fra Alibistyret
  • Vask etter fest Torsdag skal gjøres innen kl 07.00 neste morgen
  • Vask etter fest Fredag og Lørdag skal gjøres innen kl 12.00 neste morgen
  • Dersom bekreftelse på booking ikke er mottatt innen 2 virkedager, oppfordres aktiviteten til å purre på Alibistyret
  • Bekreftelse sendes på mail til forening etter enighet om dato
  • Maksimumsgrense for antall er 60 personer. Dette er grunnet brannsikkerhet.

Rengjøring

  • Manglende vask vil resultere i advarsel
  • To advarsler = utestengelse i en periode tilsvarende overtredelsens omfang
Dersom foreningen ønsker det fulle reglementet vedtatt av Alibistyret og STA, sendes dette gjerne ut per mail fra Alibiets mailadresse.
Vel møtt!