Nå kan du stemme i Studentvalget 2020!

Supplering av STAs råd, styrer og utvalg

Del denne posten

Har du lyst å engasjere deg på vegne av dine medstudenter?

Supplering av STAs råd, styrer og utvalg

Da har du nå muligheten til å stille til en rekke med verv Har du spørsmål til prosessen eller vervene kan du rette disse til STA på sta@uia.no.

Supplering av Studentparlamentet

Studentparlamentet 2020/2021 ble ikke fullt opp under vårens valg, og STA har av den grunn arrangert et allmøte for å be om å få lov å supplere inn nye representanter. Dette har STA fått lov til, og det er dermed mulig å stille til valg til de følgende plassene:

· Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 2 faste plasser og 4 varaplasser

· Fakultet for kunstfag: 2 varaplasser

· Fakultet for teknologi og realfag: 1 varaplass

· Handelshøyskolen ved UiA: 3 varaplasser

· Avdeling for lærerutdanning: 1 varaplass

Om du ønsker å bli supplert inn, må du fylle ut skjema under innen fredag 09.oktober 2020. Virkeperioden vil være fra 15.oktober 2020 til 30.juni 2021.

You can now be supplemented into the Student Parliament at the following faculties and teacher education unit:

· Faculty for health and sport sciences: 2 regular and 4 vice representatives

· Faculty for fine arts: 2 vice representatives

· Faculty for engineering and science: 1 vice representative

· School of business and law: 3 vice representatives

· Teacher education unit: 1 vice representative

The working language at UiA is Norwegian. If you have any questions or want to be supplemented, please contact STA at sta@uia.no.

Valg til råd, styrer og utvalg (RSU)

DU har nå mulighet til å stille til valg i en rekke råd, styrer og utvalg. Virkeperioden vil være fra 01.november 2020 til 30.juni 2021, og selve valget vil foregå på ekstraordinær valgforsamling i oktober.

Normalt sett ville det vært mulig å stille helt frem til selve møtet og på selve møtet. Grunnet situasjonen med korona og smittevernregler, vil dette ikke være mulig denne gangen.

For å stille og bli tatt med på kandidatlisten må du av den grunn fylle ut skjema under innen fredag 09.oktober 2020.

DU kan stille til de følgende verv:

STAs Valgkomité (1 leder og 3 medlemmer) https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

STAs Kontrollkomité (1 leder og 2 medlemmer) https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Unikumstyret (1 fast representant og 1 vararepresentant) https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Utvalg i STA

Fag- og forskningspolitisk utvalg, Læringsmiljøpolitsk utvalg, Internasjonalt utvalg, Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg og Kommunikasjonsutvalget (4 medlemmer i hvert utvalg) Mer info om utvalgene finnes i vedlegg 4 i STAs Valgreglement https://stastudent.no/dokumenter/ (klikk på fanen som heter andre styringsdokumenter)

Representanter i Velferdstinget i Agder (7 faste representanter og 7 vararepresentanter) https://vt-agder.no/

 

Om du ønsker å lese mandatet til de ulike vervene i STA, vil du finne disse i vedlegg til STAs Valgreglement. For å finne dette trykker man på lenken under, deretter på Andre styringsdokumenter, så finner man Valgreglementet der. https://stastudent.no/dokumenter/

RSU-vervene ved UiA

Universitetets Klagenemd (2 faste representanter og 2 vararepresentanter) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/klagenemnda

Universitetets valgstyre (2 faste representanter, 1. og 2. vara) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/valstyret

Ansettelseutvalg (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter, og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara) http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213435

Prisutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara) https://www.uia.no/om-uia/utdanningsprisen

Læringsmiljøutvalget (6 faste representanter, 1., 2. og 3.,4.,5,. og 6.vara) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/laeringsmiljoeutvalget

Utdanningsutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/universitetets-utdanningsutvalg

Likestillings- og inkluderingsutvalget (2 fast representanter, 1.og 2.vara) https://www.uia.no/om-uia/likestillings-og-inkluderingsutvalget

Forskingsutvalget (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter, og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara) https://www.uia.no/forskning/om-forskningen/universitetets-forskingsutvalg

Museumsrådet (2 faste representanter, 1. og 2.vara) https://www.uia.no/naturmuseum-og-botanisk-hag

 

Announcement for election to boards and committees in STA and on UiA

With this, STA announces the election for boards and committees in STA and on UiA. If you want to stand for election you have to fill out a candidate form and send this and a CV to sta@uia.no.

The deadline for standing for election is Friday the 9th of October 2020. All position will start at November the 1st 2020 and end at June the 30th 2021.

You can stand for election for among other things, The welfare council of Agder and the Unikum-board. The working language at UiA and STA is Norwegian. Please contact STA at sta@uia.no if you have any question or wants to stand for election.

 

 

 

Scroll to top